VINÇA

Vinça me rotacion të sipërm – seria S

 • Janë tërësisht të lyera me zink, ndërsa mund të jenë me shasi ose me bazë ankere. Janë të përshtatshëm për t’u vendosur në afërsi të vendit në të cilin gërmohet, me mundësi për ankerim drejt ndërtesës.
 • Gjatësia arrin nga 24 m deri në 52 m.
 • Kapaciteti i ngritjes së viçit është 1000kg deri në 4000kg
 • Janë të përshtatshëm për të punuar në qytet

Klikoni foton për më shumë

Klikoni foton për më shumë

Vinça pa kupolë, me rotacion të sipërm – seria TL. TLS, SL

 • Të lyera tërësisht me zink, mund të jenë me shasi ose me bazë ankere
 • Gjatësia arrin nga 24m deri në 80m
 • Kapaciteti i ngritjes së viçit është 1000kg deri në 20.000 kg.
 • Janë të përshtatshëm për të punuar në qytet

Vinça me ngritje automatike, me rotacion të poshtëm – seria N

 • Janë tërësisht të lyera me zink dhe me shasi
 • Dallohen për montimin, çmontimin dhe lëvizjen e shpejtë
 • Gjatësia arrin nga 24m deri në 32m
 • Kapaciteti i ngritjes së viçit është 1000kg deri në 4000kg

Klikoni foton për më shumë