Се издава магацин со површина од 800 м2 во Индустриска зона Визбегово

Се издава магацин со површина од 800 м2 во Индустриска зона Визбегово, со канцелариски простор.
Магацинот има место за истовар на роба со шлепер.
Објектот има соодветен паркинг и обезбедување.Јазик