Се издава магацин со површина од 800 м2

Се издава магацин со површина од 800 м2 во Индустриска зона Визбегово.
Магацинот располага со рампа за утовар и истовар на камиони.
Објектот има паркинг простор и обезбедување.Јазик