КРАНОВИ

Кранови со горна ротација – серија S

 • Целосно топлопоцинкувани, кои во основа можат да бидат на шасија или анкерна основа. Погодни за вгрдување во близина на ископ, со можност без анкерирање кон зградата.
 • Должина на стрелата од 24m до 52m
 • Подигање товар од 1000kg до 4000kg
 • Погодни за градски услови

Кликните слика за повеке

Кликните слика за повеке

Безкуполни кранови со горна ротација – серија TL. TLS, SL- Целосно топлопоцинкувани, кои во основа можат да бидат на шасија или анкерна

 • Целосно топлопоцинкувани, кои на основа можат да бидат на шасија или анкерна основа.
 • Должина на стрела од 24m до 80m
 • Подигање товар од 1000kg до 20.000kg
 • Погодни за градски услови

Самоиздигачки кранови со долна ротација – серија N

 • Целосно поцинковани кои на основа се на шасија
 • Се одликуваат со брза монтажа, демонтажа и мобилност
 • Должина на стрела од 24m до 32m
 • Подигање на товар од 1000kg до 4000kg

Кликните слика за повекеЈазик