• Јачина од 1 kVa до 10 kVa
  • Монофазни и трофазни
  • Генераторите се со мотор:
    o HONDA
    o SUBARU
  • Генераторите се со дизел и бензин мотор
  • Гаранција 12 месеци
  • Обезбеден сервиc и резервни делови
  • Земја на потекло: ГЕРМАНИЈА


Јазик