СВЕТЛИЧКИ СТОЛБОВИ

  • Максимална висина на рефлекторите – 9,4 м.
  • Рефлектори – 6, секој со јачина од 1500 W
  • Капацитет на резервоар – 45 л
  • Времетраење на резервоарот – 11,5 часа


Јазик