СЕРВИС И ОДРЖУВАЊЕ

Баукоп располага со спремен и активен сервис. Време на акција на територијата на Р. Северна Македонија е 24 часа. Фирмата нуди сервисирање и одржување на генераторот во постгаранцискиот период. Достава на резервни делови се гарантира најмалку 10 (десет) години.Јазик