Се издава магацин со површина од 800 м2 во Индустриска зона Визбегово, со канцелариски простор.
Магацинот има место за истовар на роба со шлепер.
Објектот има соодветен паркинг и обезбедување.Јазик