УПРАВУВАЧИ ЗА КРАНОВИ

Радио управувачи за кранови. Напојување на полнач од 220 VЈазик