Се издава магацин со канцеларии со вкупна површина 1356 м2

Се издава магацин со канцеларии со вкупна површина 1356 м2, со товарен лифт во Индустриска зона Визбегово. Магацинот има паркинг простор и обезбедување. Цена по договор 075 405 353 076…

Се издава магацин со површина од 800 м2 во Индустриска зона Визбегово

Се издава магацин со површина од 800 м2 во Индустриска зона Визбегово, со канцелариски простор. Магацинот има место за истовар на роба со шлепер. Објектот има соодветен паркинг и обезбедување.

Се издава магацин со површина од 800 м2

Се издава магацин со површина од 800 м2 во Индустриска зона Визбегово. Магацинот располага со рампа за утовар и истовар на камиони. Објектот има паркинг простор и обезбедување.Јазик